• Guan Yu

Guan Yu, 2021
Lacquer carving on wood panel
180 x 123.7 cm